85 676 21 76
0.00
0 szt
Znajdujesz się na: Strona główna Polityka prywatności

Definicje:

Polityka prywatności - to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych.

Administrator danych osobowych - FOTONIA Justyna Szołdrowska

z siedzibą ul. Odrzańska 6, 15-161 Białystok

Dane Osobowe - wszystkie informacje o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu, adres e-mail,nazwa firmy,NIP

Sklep Internetowy – sklep internetowy Fotonia prowadzony przez Administratora

pod adresem www.fotonia.eu.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika w związku z zakupami w sklepie www.fotonia.eu jest FOTONIA Justyna Szołdrowska z siedzibą ul. Odrzańska 6, 15-161 Białystok e-mail fotonia@fotonia.eu.

2. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych ,czy też bez konieczności dokonania rejestracji.

3. Przy dokonywaniu zakupów i/lub w procesie rejestracji sklep internetowy będzie od Użytkownika zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem sklepu internetowego:

nazwisko i imię,

adres dostawy i faktury

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu

numer NIP i nazwa firmy do wystawienia faktury

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do dokonania rejestracji i zakupu w ramach sklepu internetowego.

4. Zakres i cel zbieranych danych:

 • w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.fotonia.eu

 • w przypadku kontaktu z naszą firmą

 • w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, to jest dostawcom usługi hostingu, firmom kurierskim i pocztowym, bankom, firmie księgowej.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych

 • prawo ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania

 • usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym, na wniosek Użytkownika Administrator musi usunąć dane osobowe z bazy.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Użytkownika danych osobowych,

  na podstawie którego przestaniemy przetwarzać dane Użytkownika, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, ze w stosunku do danych Użytkownika przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Użytkownik posiada prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu zarządzającego na wniosek Użytkownika. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach konta Użytkownika lub z adresu:fotonia.fotonia@wp.pl.

7. Okres przechowywania danych 20 lat.

8. Zabezpieczenie Danych Osobowych

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

9. Strona www.fotonia.eu korzysta z plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy www.fotonia.eu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie www.fotonia.eu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach fotonia.eu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stale" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

d. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych fotonia.eu.